Przygotowania przed nagraniami "Pills"

Luty 2015 roku. Nasze miejsce na ziemi (albo i pod).

Wszystkie zdjęcia zrobił Łukasz Kaugan,
www.kaugan.pl